Εθνάρχου Μακαρίου 26 Περιστέρι 12132
2105743177

Λογιστικά έντυπα

Είτε προτυπωμένα Α4 για απ’ ευθείας χρήση μέσω υπολογιστή είτε σε μπλοκ τα λογιστικά έντυπα είναι επίσης ένα μέσο επικοινωνίας και ολοκληρωμένης εταιρικής παρουσίασης. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι είναι εκτυπωμένο το λογότυπο μας σε αυτά, κάτι που δεν είναι εφικτό με τα λογιστικά έντυπα του εμπορίου. Άρα, τα λογιστικά μας έντυπα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από τους πελάτες μας λόγω αυτού. Ταυτόχρονα, προσφέρουν μεγάλη διευκόλυνση γιατί δεν απαιτείται η αρίθμηση με το χέρι όπως συνηθίζαμε καθώς και το σφράγισμα σε κάθε φύλλο, αφού όλα τα παραπάνω είναι προτυπωμένα.

Όπως σε όλη την εταιρική ταυτότητα έτσι και στα λογιστικά έντυπα οι προδιαγραφές που καθορίζουν την αξία είναι η διάσταση, τα τεμάχια και τα χρώματα εκτύπωσης.

· Τιμολόγια   · Δελτία αποστολής   · Αποδείξεις   · Φορτωτικές   · Μπλοκ αξιογράφων κ.α.

· Διπλότυπα μπλοκ 2 x 50 φύλλα  · Τριπλότυπα μπλοκ 3 x 50 φύλλα  · Τετραπλότυπα μπλοκ 4 x 50 φύλλα